Robust ståldörr

Dörrar och karmar levereras som standard i omålad aluzink, alternativt förlackad vit aluzink. Som tillval erbjuds även laminat eller andra kulörer anpassade efter den miljö där dörren monteras.

Du finner våra standardkulörer till längst ner.

I miljöer med speciella designkrav kan dörrarna förses med glasöppningar, profilering mm.

 

 

Vit 1072 Röd 1006 Blå 1228
Grön 1085 Grön 1279 Grå 1012